Protokoll från kommunrevisionens sammanträde 20 december 2022

Protokoll från kommunrevisionens sammanträde den 20 december är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Organ

Kommunrevisionen

Datum för sammanträdet

2022-12-20

Paragrafer

173-189

Anslaget publicerades

2022-01-10

Anslaget tas ner

2022-02-01

Förvaringsplats för protokollet

Rådhuset i Jönköping


Publicerad: