Protokoll från kommunrevisionens sammanträde 25 augusti 2022

Protokoll från kommunrevisionens sammanträde den 25 augusti är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Organ

Kommunrevisionen

Datum för sammanträdet

2022-08-25

Paragrafer

103-120

Anslaget publicerades

2022-09-09

Anslaget tas ner

2022-10-01

Förvaringsplats för protokollet

Rådhuset i Jönköping


Publicerad: