search
Sök
menu
Meny

Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 19 februari

Anslag från Ledingsutskottets sammanträde den 19 februari 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Organ

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Datum för sammanträdet

2018-02-19

Paragrafer

18-22

Anslaget publicerades

2018-03-01

Anslaget tas ner

2018-03-21

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontoret, Rådhuset

 

Publicerad: 2018-03-01 10.58