Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 10 januari 2023

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari 2023 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Kommunstyrelsen

Datum för sammanträdet

2023-01-10

Paragrafer

1-19

Anslaget publicerades

2023-01-18

Anslaget tas ner

2023-02-09

Förvaringsplats för protokollet

Rådhuset i Jönköping


Publicerad: