Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 10 maj 2022

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj 2022 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Kommunstyrelsen

Datum för sammanträdet

2022-05-10

Paragrafer

154-181

Anslaget publicerades

2022-05-12

Anslaget tas ner

2022-06-24

Förvaringsplats för protokollet

Rådhuset i Jönköping


Publicerad: