Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 12 april 2022

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 12 april 2022 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Kommunstyrelsen

Datum för sammanträdet

2022-04-12

Paragrafer

103-128

Anslaget publicerades

2022-04-14

Anslaget tas ner

2022-05-06

Förvaringsplats för protokollet

Rådhuset i Jönköping


Publicerad: