Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 14 mars 2023

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 14 mars2023 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Kommunstyrelsen

Datum för sammanträdet

2023-03-14

Paragrafer

52-69

Anslaget publicerades

2023-03-17

Anslaget tas ner

2023-04-08

Förvaringsplats för protokollet

Rådhuset i Jönköping