Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 21 februari 2023

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 21 februari 2023 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Kommunstyrelsen

Datum för sammanträdet

2023-02-21

Paragrafer

41-51

Anslaget publicerades

2023-02-28

Anslaget tas ner

2023-03-22

Förvaringsplats för protokollet

Rådhuset i Jönköping