Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 30 augusti 2022

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 30 augusti 2022 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Kommunstyrelsen

Datum för sammanträdet

2022-08-30

Paragrafer

258-269

Anslaget publicerades

2022-09-06

Anslaget tas ner

2022-09-28

Förvaringsplats för protokollet

Rådhuset i Jönköping


Publicerad: