Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 8 november 2022

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 8 november 2022 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Kommunstyrelsen

Datum för sammanträdet

2022-11-08

Paragrafer

321-341

Anslaget publicerades

2022-11-11

Anslaget tas ner

2022-12-03

Förvaringsplats för protokollet

Rådhuset i Jönköping


Publicerad: