Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 15 december

Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 december 2022 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Kultur-och fritidsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-12-15

Paragrafer

§130-143, omedelbar justering §136, 138, 140, 141

Anslaget publicerades

2023-01-10

Anslaget tas ner

2022-01-31

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbiblioteket, Jönköping


Publicerad: