search
Sök
menu
Meny
Sök

Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 16 december 2021

Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 december 2021 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Kultur-och fritidsnämnden

Datum för sammanträdet

2021-12-16

Paragrafer

124-144, § 134, 136, 139, 140, 142 omedelbar justering

Anslaget publicerades

2022-01-03

Anslaget tas ner

2022-01-24

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbiblioteket, Jönköping


Publicerad: