Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 22 februari

Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 februari 2023 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Kultur-och fritidsnämnden

Datum för sammanträdet

2023-02-22

Paragrafer

§18-26

Anslaget publicerades

2023-03-08

Anslaget tas ner

2022-03-29

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbiblioteket, Jönköping