search
Sök
menu
Meny
Sök

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 10 juni 2021

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 10 juni är justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2021-06-10

Paragraf

§ 60-76

Anslaget publicerades

2021-06-17

Anslaget tas ner

2021-07-08

Förvaringsplats för protokollet

Trädgårdsgatan 5 Jönköping


Publicerad: