Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 14 oktober 2021

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 14 oktober är justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2021-10-14

Paragraf

§ 96-104

Anslaget publicerades

2021-10-21

Anslaget tas ner

2021-11-12

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och hälsoskyddskontoret, Trädgårdsgatan 5 Jönköping


Publicerad: