Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 15 december 2022

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 15 december är nu justerat och finns som PDF-fil. Den som vill överklaga någon av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-12-15

Paragrafer

§ 110-116

Anslaget publicerades

2022-12-22

Anslaget tas ner

2023-01-13

Förvaringsplats för protokollet

Trädgårdsgatan 5, Jönköping


Publicerad: