Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 16 december 2021

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 16 december är justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2021-12-16

Paragraf

§ 113-126

Anslaget publicerades

2021-12-22

Anslaget tas ner

2022-01-13

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och hälsoskyddskontoret, Trädgårdsgatan 5 Jönköping


Publicerad: