Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 16 februari 2023

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 16 februari är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2023-02-16

Paragrafer

§ 12-23

Anslaget publicerades

2023-02-24

Anslaget tas ner

2023-03-18

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och hälsoskyddskontoret, Trädgårdsgatan 5, Jönköping