Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 16 juni 2022

Protokoll med omedelbar justering från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 16 juni finns på Miljö- och hälsoskyddskontoret, Trädgårdsgatan 5 Jönköping. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-06-16

Paragrafer

§ 62, 63

Anslaget publicerades

2022-06-17

Anslaget tas ner

2022-07-09

Förvaringsplats för protokollet

Trädgårdsgatan 5 Jönköping


Publicerad: