Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 16 juni 2022

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 16 juni finns på Miljö- och hälsoskyddskontoret, Trädgårdsgatan 5 Jönköping. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Två av ärendena justerades 2022-02-16.

Anslag / bevis

Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-06-16

Paragrafer

§ 59 - 71

Anslaget publicerades

2022-06-29

Anslaget tas ner

2022-07-22

Förvaringsplats för protokollet

Trädgårdsgatan 5 Jönköping


Publicerad: