Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 16 september 2021

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 16 september är justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
Protokollet med omedelbart justerat ärende (§ 90) som publicerades på anslagstavlan 16 september återfinns även här.

Anslag / bevis

Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2021-09-16

Paragraf

§ 87-95

Anslaget publicerades

2021-09-21

Anslaget tas ner

2021-10-15

Förvaringsplats för protokollet

Trädgårdsgatan 5 Jönköping


Publicerad: