Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 16 september 2021, § 90

Protokoll för § 90 ( Yttrande över förslag till ändringar i föreskrift om miljörapport) med omedelbar justering från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 16 september finns på Miljö- och hälsoskyddskontoret, Trädgårdsgatan 5 Jönköping. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2021-09-16

Paragraf

§ 90

Anslaget publicerades

2021-09-16

Anslaget tas ner

2021-10-09

Förvaringsplats för protokollet

Trädgårdsgatan 5 Jönköping


Publicerad: