Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 17 januari 2023

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 17 januari är nu justerat och finns som PDF-fil. Den som vill överklaga någon av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2023-01-17

Paragrafer

§ 1-11

Anslaget publicerades

2023-01-24

Anslaget tas ner

2023-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och hälsoskyddskontoret, Trädgårdsgatan 5, Jönköping


Publicerad: