Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 17 november 2022

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 17 november är nu justerat och finns som PDF-fil. Den som vill överklaga någon av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-11-17

Paragrafer

§ 100-109

Anslaget publicerades

2022-11-25

Anslaget tas ner

2022-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Trädgårdsgatan 5, Jönköping


Publicerad: