Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 19 maj 2022

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 19 maj är justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-05-19

Paragraf

§ 48-53, 55-58

Anslaget publicerades

2022-05-24

Anslaget tas ner

2022-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och hälsoskyddskontoret, Trädgårdsgatan 5 Jönköping


Publicerad: