Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 19 maj 2022 § 54

Protokoll med omedelbar justering från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 19 maj finns på Miljö- och hälsoskyddskontoret, Trädgårdsgatan 5 Jönköping. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-05-19

Paragraf

§ 54

Anslaget publicerades

2022-05-23

Anslaget tas ner

2022-05-14

Förvaringsplats för protokollet

Trädgårdsgatan 5 Jönköping


Publicerad: