Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 20 april 2023

Omedelbart justerat protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämnden 2023-04-20 innehållande beslut om miljöpriset finns på Miljö- och hälsokyddskontoret. Den som vill överklaga besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2023-04-20

Paragrafer

§ 36

Anslaget publicerades

2023-04-20

Anslaget tas ner

2023-05-13

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och hälsoskyddskontoret, Trädgårdsgatan 5, Jönköping