Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 20 april 2023

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 20 april är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2023-04-20

Paragrafer

§ 32 - 42

Anslaget publicerades

2023-04-26

Anslaget tas ner

2023-05-19

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och hälsoskyddskontoret, Trädgårdsgatan 5, Jönköping