search
Sök
menu
Meny

Protokoll från miljö- och hälsoskydds- nämndens sammanträde 20 augusti 2020

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 20 augusti 2020 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2020-08-20

Paragraf

84-92

Anslaget publicerades

2020-08-31

Anslaget tas ner

2020-09-21

Förvaringsplats för protokollet

Trädgårdsgatan 5 Jönköping
Protokollet är inte digitalt signerat utan med påskrift.


Publicerad: 2020-08-31 11.23