Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 20 oktober 2022

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 20 oktober är nu justerat och finns som PDF-fil. Den som vill överklaga någon av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-10-20

Paragrafer

§ 88-99

Anslaget publicerades

2022-10-27

Anslaget tas ner

2022-11-18

Förvaringsplats för protokollet

Trädgårdsgatan 5 Jönköping


Publicerad: