Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 21 april 2022

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 21 april är justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-04-21

Paragraf

§ 40-47

Anslaget publicerades

2022-04-29

Anslaget tas ner

2022-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och hälsoskyddskontoret, Trädgårdsgatan 5 Jönköping


Publicerad: