Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 24 mars 2022

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 24 mars är justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-03-24

Paragraf

§ 23-39

Anslaget publicerades

2022-03-29

Anslaget tas ner

2022-04-20

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och hälsoskyddskontoret, Trädgårdsgatan 5 Jönköping


Publicerad: