Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 25 augusti 2022

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 25 augusti är nu justerat och finns som PDF-fil. Den som vill överklaga någon av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-08-25

Paragrafer

§ 72-75

Anslaget publicerades

2022-08-26

Anslaget tas ner

2022-09-17

Förvaringsplats för protokollet

Trädgårdsgatan 5 Jönköping


Publicerad: