Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 25 november 2021

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 25 november är justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
Protokollet med omedelbart justerat ärende (§ 108) som publicerades på anslagstavlan 2021-11-25 finns även här att läsa.

Anslag / bevis

Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2021-11-25

Paragraf

§ 105-107, 109-112

Anslaget publicerades

2021-11-30

Anslaget tas ner

2021-12-22

Förvaringsplats för protokollet

Trädgårdsgatan 5 Jönköping


Publicerad: