Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 25 november 2021 § 108.

Protokoll med omedelbar justering från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 25 november finns på Miljö- och hälsoskyddskontoret, Trädgårdsgatan 5 Jönköping. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2021-11-25

Paragraf

§ 108

Anslaget publicerades

2021-11-25

Anslaget tas ner

2021-12-18

Förvaringsplats för protokollet

Trädgårdsgatan 5 Jönköping


Publicerad: