Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 26 augusti 2021

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 26 augusti är justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
Protokoll med 4 st. omedelbart justerade ärenden som publicerades på anslagstavlan 27 augusti återfinns även här.

Anslag / bevis

Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2021-08-26

Paragraf

§ 77-78, 83-86

Anslaget publicerades

2021-09-07

Anslaget tas ner

2021-09-29

Förvaringsplats för protokollet

Trädgårdsgatan 5 Jönköping


Publicerad: