Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 26 augusti 2021 § 79-82.

Protokoll för fyra beslut med omedelbar justering från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 26 augusti finns på Miljö- och hälsoskyddskontoret, Trädgårdsgatan 5 Jönköping. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2021-08-26

Paragraf

§ 79-82

Anslaget publicerades

2021-08-27

Anslaget tas ner

2021-09-18

Förvaringsplats för protokollet

Trädgårdsgatan 5 Jönköping


Publicerad: