Protokoll från
miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 3 maj 2023

Protokoll från extrainsatt sammanträde och med omedelbar justering vid miljö- och hälsoskyddsnämnden 2023-05-03 finns som fil nedan. Den som vill överklaga besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2023-05-03

Paragrafer

§ 43-45

Anslaget publicerades

2023-05-04

Anslaget tas ner

2023-05-26

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och hälsoskyddskontoret, Trädgårdsgatan 5, Jönköping