search
Sök
menu
Meny

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 12 september 2019

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 12 september 2019 är nu justerat Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Datum för sammanträdet

2019-09-12

Paragraf

§ 82-89

Anslaget publicerades

2019-09-18

Anslaget tas ner

2019-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Trädgårdsgatan 5 Jönköping


Publicerad: 2019-09-18 15.31