Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde 16 november 2022

Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 16 november 2022 är nu justerat. Pga sekretess publiceras inte protokollet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträdet

2022-11-16

Paragrafer

115-122

Anslaget publicerades

2022-11-17

Anslaget tas ner

2022-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarenheten, Kasernen A6


Publicerad: