search
Sök
menu
Meny
Sök

Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde 17 november 2021

Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 17 november 2021 är nu justerat. Pga sekretess publiceras inte protokollet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträdet

2021-11-17

Paragrafer

113-126

Anslaget publicerades

2021-11-17

Anslaget tas ner

2021-12-10

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarenheten, Kasernen A6


Publicerad: