Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde 18 januari 2023

Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 18 januari 2023 är nu justerat. Pga sekretess publiceras inte protokollet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträdet

2023-01-18

Paragrafer

1-11

Anslaget publicerades

2023-01-19

Anslaget tas ner

2023-02-10

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarenheten, Kasernen A6


Publicerad: