Protokoll från personalutskottets sammanträde 13 september 2022

Protokoll från personalutskottets sammanträde den 13 september 2022 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Organ

Personalutskottet

Datum för sammanträdet

2022-09-13

Paragrafer

  63-73

Anslaget publicerades

2022-09-20

Anslaget tas ner

2022-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping


Publicerad: