Protokoll från personalutskottets sammanträde 8 november 2022

Protokoll från personalutskottets sammanträde den 8 november 2022 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Organ

Personalutskottet

Datum för sammanträdet

2022-11-08

Paragrafer

  82-95

Anslaget publicerades

2022-11-16

Anslaget tas ner

2022-12-08

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping


Publicerad: