Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 15 november 2022

Protokoll från socialnämndens sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Publicerad: