search
Sök
menu
Meny

Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 20 februari 2018

Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 20 februari 2018, är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Socialnämnden

Datum för sammanträdet

2018-02-20

Paragrafer

17-36

Anslaget publicerades

2018-03-02

Anslaget tas ner

2018-03-24

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

 

Publicerad: 2018-03-02 12.00