search
Sök
menu
Meny

Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-08-20

Paragraferna 310-360 i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 20 augusti 2020 är justerade. 
Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Stadsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträdet

2020-08-20

Paragrafer

310-360

Anslaget publicerades

2020-08-27

Anslaget tas ner

2020-09-17

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Jönköping


Publicerad: 2020-08-27 08.28