search
Sök
menu
Meny

Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-09-17

Paragraferna 361-398 i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 17 september 2020 är justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Stadsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträdet

2020-09-17

Paragrafer

361-398

Anslaget publicerades

2020-09-28

Anslaget tas ner

2020-10-19

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Jönköping


Publicerad: 2020-09-28 15.29