search
Sök
menu
Meny

Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-10-15

Paragraferna 399-448 i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 15 oktober 2020 är justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Stadsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträdet

2020-10-15

Paragrafer

399-448

Anslaget publicerades

2020-10-22

Anslaget tas ner

2020-11-12

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Jönköping


Publicerad: 2020-10-22 08.41