search
Sök
menu
Meny
Sök

Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-01-21

Paragraferna 504-547i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 17 december 2020 är justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Stadsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträdet

2021-01-21

Paragrafer

1-40

Anslaget publicerades

2021-01-22

Anslaget tas ner

2021-02-18

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Jönköping


Publicerad: